Vrouwenkring Ruth

In het winterseizoen komen we ongeveer één keer in de drie weken op woensdagochtend samen rondom Gods Woord.
Komend seizoen wordt het leven van Johannes de Doper bestudeerd a.d.v. de Bijbelstudies in de Hervormde Vrouw. Deze zijn dit seizoen geschreven door ds. J.A.C. Olie.

De ochtenden beginnen om 9.30 uur in De Hoeksteen, vanaf 9.15 uur is er inloop om een kopje koffie of thee te drinken.
Onder Agenda vindt u de data waarop wij D.V. samenkomen in wijkgebouw De Hoeksteen.

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Annette Blom , tel. 0342-840942, email: annetteblom@live.nl.