Rondom het Heilig Avondmaal


Samen leven we naar de tafel des Heeren toe. Hoe beleven we dat?

Voorbereiding:

Op de zondag vóór het Heilig Avondmaal wordt in alle erediensten ´s morgens een voorbereidingsdienst gehouden.
 
Censura Morum:
Als er iets is tussen broeders en zusters, wat een gezegende Avondmaalsviering in de weg staat, dan zijn we geroepen om daar met elkaar over te spreken. Soms lukt het niet om het samen op te lossen. We willen u en jou daarin bijstaan. Daar is het censura morum voor bedoeld. We vragen u en jou om contact op te nemen met de scriba van onze kerkenraad. Hij zal zorg dragen voor pastorale bijstand.
 
Bezinning:
Vervolgens wordt eveneens op de woensdag, voorafgaande aan het Heilig Avondmaal, een bezinningsuur gehouden in De Hoeksteen van 19:30 - 20:15 uur.
 
Heilig Avondmaal:
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd. De eerstkomende vieringen zijn D.V. 17 december 2017, 30 maart en 24 juni 2018.
 
Dankzegging en nabetrachting:
Deze worden gehouden in de middag- of avonddienst na de viering van het Heilig Avondmaal.