Predikant en bijstand in het pastoraat Wijk 5


Ds. L.P. Blom
Weth. ten Hamlaan 49
3771 KR Barneveld
Tel. 0342-840942 en uitsluitend in 
dringende gevallen 06-25063037
Email: paulblom88@gmail.com

 


Bijstand in het pastoraat wordt verleend door:
 

A.M.K. Peters
Goudenregenstraat 40
6744 AR Ederveen
Tel. 0318-745112 of 06-43501689
Email: amkpeters@kliksafe.nl