Moderamen

 

 

De wijkkerkenraad heeft een dagelijks bestuur, waarin 5 leden zitting hebben.
Zij bereiden de vergaderingen voor in de week voorafgaand aan de wijkkerkenraadsvergadering.
Ouderling H.A. van Doorn, preses
van Haersoltelaan 70
3771 JW Barneveld
Tel. 0342-415584
Email: hadoorn@xs4all.nl
Ouderling B. van de Wetering, scriba
Weth. Rebellaan 32
3771 KA Barneveld
Tel. 0342-491621 of 06-28890346
Email: scriba.wijk5@gmail.com
Ds. L.P. Blom, assessor
Weth. ten Hamlaan 49
3771 KR Barneveld
Tel. 0342-840942
Email:paulblom88@gmail.com

Ouderling-kerkrentmeester C. van de Pol
Graaf van Lyndenlaan 30
3771 JC Barneveld
Tel. 0342-491303
Email: kerkenraadcorvandepol@gmail.com

Diaken W.K.G. Breugem
van Renesselaan 68
3771 JX Barneveld
Tel. 0342-493096
Email: wkg.breugem@kpnmail.nl