Moderamen

 

De wijkkerkenraad heeft een dagelijks bestuur, waarin 5 leden zitting hebben.
Zij bereiden de vergaderingen voor in de week voorafgaand aan de wijkkerkenraadsvergadering.
 

Diaken M. (Martin) Hazeleger, preses
Weth. Rebellaan 76
3771 KA Barneveld
Tel. 06-41705683
Email: voorzitter.wijk5@gmail.com
Ouderling B. (Bert) van de Wetering, scriba
Weth. Rebellaan 32
3771 KA Barneveld
Tel. 0342-491621 of 06-28890346
Email: scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl
Ds. L.P. Blom, assessor
Weth. ten Hamlaan 49
3771 KR Barneveld
Tel. 0342-840942
Email:paulblom88@gmail.com

Ouderling-kerkrentmeester W. (Wim) Junte
Bentincklaan 118
3771 JS Barneveld
Tel. 0342-421640
Email: wjunte.wijk5@gmail.com

Diaken W.K.G. (Wilbert) Breugem
van Renesselaan 68
3771 JX Barneveld
Tel. 0342-493096
Email: wkg.breugem@kpnmail.nl