Huwelijkskring

Als er iets is dat goede voorbereiding vraagt, is het wel het huwelijk. Het is niet overdreven om het één van de belangrijkste stappen in je leven te noemen. In vier avonden wordt met een groep aanstaande bruidsparen uit onze gemeente, onder leiding van Henk van Grootheest en Hedi Drost, een aantal belangrijke aspecten van het huwelijk besproken.

Ons beleid is: wanneer een kerkelijke huwelijksbevestiging wordt aangevraagd, hoort het deelnemen aan de huwelijkskring daar bij.
Het beste is om ruim vóór de huwelijksdatum aan deze kring deel te nemen. Neem, zodra je samen serieus denkt aan trouwen ook al staat er nog geen trouwdatum vast, contact op met Henk van Grootheest, tel: 06-14148392, email: hvg@eutychus.nl en meld je aan.
 
Uitgebreidere informatie over de huwelijkskring vind je op de onzegemeente.hervormdbarneveld.nl.