Huisbijbelkringen


Wijk 5 kent veel kringen die gedurende het winterseizoen ca. 1 keer per 3 weken bij de kringleden aan huis bij elkaar komen. Doel van het kringwerk is zich te verdiepen in het Woord van God en samen gemeente van God zijn.
Zeker in onze tijd waar in er veel dingen veranderen en vaak in een snel tempo, is het van groot belang dat we als christenen vanuit de Bijbel toegerust worden en dat we samen optrekken in onderlinge ontmoetingen. Mag het zo zijn dat Gods gemeente het belangrijkste verband is waarin wij functioneren en waarin we ons thuis voelen, opdat we ooit echt Thuis zullen zijn!
 
Voor elk seizoen wordt voor het kringwerk een boekje gekozen dat geschikt is voor Bijbelstudies. Dit seizoen is gekozen voor het boekje "In Zijn spoor", Bijbelstudies over discipelschap, geschreven door ds. H.J. van der Veen.
 
Voor meer informatie over de Huisbijbelkringen kunt u/jij contact opnemen met:
Marit van de Glint, tel. 06-42536671, email: marit.vandeglint@gmail.com
Wim Tijseling, tel. 0342-490155, email wimtijseling@solcon.nl  
Zij en ook de contactpersoon per kring zullen u/jou graag verder informeren en verwelkomen op een van de kringen. En er is altijd ruimte voor nieuwe kringleden. Van harte uitgenodigd! Het is ook altijd mogelijk om een nieuwe kring op te starten.
 
Dacht u of jij er al langer over na om mee te doen in een kring, maar… het kwam er nog niet van: sluit je aan, ... in dit seizoen!
 
Kringnaam Contactpersoon Tel.nr. Emailadres
Maandag 1 Martin Valster 414536 jmvalster@filternet.nl
Dinsdag 1 Anja Junte 421640 anjajunte@gmail.com
Dinsdag 2 Carine Swagerman 418415 c.swagerman@xs4all.nl
Donderdag 1 Mario van der Niet 06-48780223 mmniet@gmail.com
Donderdag 2/ Van Breugelplantsoen Leen Smits 417159 leensmits@gmail.com
Wisselende dag Gerrie van Deuveren 06-46700654 j.vandeuveren@chello.nl
Belijdenisgroep '08/'09 Marit van de Glint 06-42536671 marit.vandeglint@gmail.com
Belijdenisgroep '10/'11 Sander en Marianne Koppejan 842178 info@koppejanautos.nl
Belijdenisgroep '11/'12 Mirjam van Ledden 06-5536199 mvanledden@outlook.com
Bijbelkring Gasthuis Jeroen en Margriet Hartkamp 401106 famjhartkamp@filternet.nl
Zondagavondkring Erwin Veen 06-81172419 erwinveen91@live.nl
Open Kring Edward van Egdom 06-31750788 edward@pit15.nl