Gebeds(m)uur

Eens per maand wordt er op woensdagavond een gebedsuur gehouden voor de ernstig zieken in onze wijk, en voor ingrijpende gebeurtenissen in kerk en samenleving.
Plaats en tijd van samenkomst: Wijkgebouw De Hoeksteen, Wethouder Zandbergenlaan 31, van 19.30 tot 20.30 uur.
Contactpersoon: dhr. J.J. van Hof, tel. 0342-478733.