Doopkring

Ieder jaar worden de ouders die hun kindje in het achterliggende jaar ten doop gehouden hebben uitgenodigd.
In drie avonden denken we na over de betekenis van de doop voor ouder en kind, maar ook bij thema’s als geloofsoverdracht en opvoeding staan we stil.
De doopkring avonden worden gehouden aan het einde van het winterseizoen en worden geleid door onze kerkelijk werker, de heer A.M.K. Peters.