Diakenen

 

BLOK 1 en 2
M. Hazeleger
Weth. Rebellaan 76
Tel. 06-41705683
Email: mhazeleger@hotmail.com
BLOK 3 en 4
C. Blankestijn
Bloemendaallaan 51
Tel. 0342-413849
Email: cblankestijn63@gmail.com
 
BLOK 5,7 en 8
T. Verbeek
Weth. van Hekezenlaan 40
Tel. 0342-492472
Email: tonverbeek@hotmail.nl

Blok 6 en 9
G. Ligtenberg

Stationsweg 81
Tel. 0342-422377
Email: rligtenberg@refdag.nl


M. Hullekes
Weth. van Hekezenlaan 3
Tel. 0342-423016
Email: m.hullekes@xs4all.nl
 
W.K.G. Breugem
Van Renesselaan 68
Tel. 0342-493096
Email: wkg.breugem@kpnmail.nl

Jeugddiaken
R. Luchtenberg

Frank Hoeckellaan 24 
Tel. 06-52311798
Email: jeugddiakenluchtenberg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Barneveld heeft een eigen website met informatie: diaconie.hervormdbarneveld.nl.