Diakenen

 

Diaken / Voorzitter van de kerkenraad
M. (Martin) Hazeleger
Weth. Rebellaan 76
Tel. 06-41705683
Email: voorzitter.wijk5@hotmail.com
BLOK 1
W.K.G. (Wilbert) Breugem
Van Renesselaan 68
Tel. 0342-493096
Email: wkg.breugem@kpnmail.nl

BLOK 2
G. (Rudy) Ligtenberg

Stationsweg 81
Tel. 0342-422377
Email: rligtenberg@refdag.nl

BLOK 3 en 4
C. (Cees) Blankestijn
Bloemendaallaan 51
Tel. 0342-413849
Email: cblankestijn63@gmail.com
 
BLOK 5 en 6
T. (Ton) Verbeek
Weth. van Hekezenlaan 40
Tel. 0342-492472
Email: tonverbeek@hotmail.nl
BLOK 7
M. (Rien) Hullekes
Weth. van Hekezenlaan 3
Tel. 0342-423016
Email: m.hullekes@xs4all.nl
 

Jeugddiaken
R. (Roald) Luchtenberg

Frank Hoeckellaan 24 
Tel. 06-52311798
Email: jeugddiakenluchtenberg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Barneveld heeft een eigen website met informatie: diaconie.hervormdbarneveld.nl.