Blokteams

 

Elke ouderling heeft een blokteam om zich heen verzameld. Zij zijn de vooruit geschoven posten, de oren en de ogen van het blok. Zij proberen een hand en een voet te zijn voor de ouderling door een bijdrage te leveren om naar elkaar om te zien. En mee te werken aan de opbouw van het lichaam van Christus, Zijn gemeente.

In totaal zijn er zeven blokteams. In onderstaand overzicht kunt u zien hoe de blokteams zijn samengesteld. De samenstelling is niet bij elk blokteam hetzelfde, wel in grote lijnen. Bij elk blokteam zijn een diaken, jeugdouderling Mario van der Niet en evangelisatieouderling Edward van Egdom betrokken.

Informatie en contactgegevens over Bijbelkring Noord en de Huisbijbelkringen vindt u onder Kringen.

 

Blok 1

Catharinus den Boon Blokouderling
Reindert Bakelaar Bezoekbroeder
Gerrie van Deuveren Bezoekzuster
Ina Mur Ouderenbezoek
Nel Zeggelaar Ouderenbezoek
Aafje van Hof Lief en Leed
Greet den Boon Nieuw Ingekomenen Bezoek
Wilbert Breugem Blokdiaken

 

Blok 2

Kees Voorsluijs Blokouderling
Jan van den Bosch Bezoekbroeder
Vacature Ouderenbezoek
Peter Vermeulen Evangelisatie
Rudy Ligtenberg Blokdiaken

 

Blok 3

Leen Smits Blokouderling
Henk Wernsen Bezoekbroeder
Corrie van Laar Bezoekzuster
Rineke Oudejans Lief en Leed
Roniec Schaap Nieuw Ingekomenen Bezoek
Cees Blankestijn Blokdiaken

 

Blok 4

Wim Tijseling Blokouderling
Bert Koudijs Bezoekbroeder
Marit van de Glint Ouderenbezoek
Rineke Oudejans Lief en Leed
Marit van de Glint Nieuw Ingekomenen Bezoek
Cees Blankestijn Blokdiaken

 

Blok 5

Melrich Beulenkamp Blokouderling
Dirk Noorlander Bezoekbroeder
Judith van Roekel Ouderenbezoek
Mieke Breugem Lief en Leed
Diana Pul Nieuw Ingekomenen Bezoek
Ton Verbeek Blokdiaken

 

Blok 6

Breus Blaauwendraad Blokouderling
Henk van 't Ooster Bezoekbroeder
Sander Koppejan Bezoekbroeder
Odilia Schouten Lief en Leed / Ouderenbezoek
Anja van den Top Lief en Leed / Ouderenbezoek
Margreet Broekhuis Nieuw Ingekomenen Bezoek
Ton Verbeek Blokdiaken

 

Blok 7

Adri Wijnen Blokouderling
Vacature  Bezoekbroeder
Vacature  Bezoekzuster
Stina van Veldhuizen Ouderenbezoek
Jan Bos Ouderenbezoek
Reina van de Pol Lief en Leed
Vacature  Nieuw Ingekomenen Bezoek
Rien Hullekes Blokdiaken