Blokteams

Elke ouderling heeft een blokteam om zich heen verzameld. Zij zijn de vooruit geschoven posten, de oren en de ogen van het blok. Zij proberen een hand en een voet te zijn voor de ouderling door een bijdrage te leveren om naar elkaar om te zien. En mee te werken aan de opbouw van het lichaam van Christus, Zijn gemeente.

In totaal zijn er negen blokteams. Aan elk blokteam is een diaken verbonden. In de blokbrieven kunt u zien hoe de blokteams van de negen blokken zijn samengesteld. De samenstelling is niet bij elk blokteam het zelfde, wel in grote lijnen.