Bijbelkring Noord

Vanaf het ontstaan van wijk 5, in 1990, is er een centrale Bijbelkring in de Hoeksteen: Bijbelkring Noord. In het winterseizoen komt Bijbelkring Noord bij elkaar in wijkgebouw De Hoeksteen o.l.v. ds. L.P. Blom.

U/jij bent van harte uitgenodigd! De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Data van samenkomst in de tweede helft van winterseizoen 2017/2018 zijn: 18 januari, 22 februari, 22 maart en 19 april. Voor verdere informatie; neem contact op met ds. L.P. Blom, tel. 0342-840942 of email: paulblom88@gmail.com.