Bijbelkring Noord

Vanaf het ontstaan van wijk 5, in 1990, is er een centrale Bijbelkring in de Hoeksteen: Bijbelkring Noord. In het winterseizoen komt Bijbelkring Noord bij elkaar in wijkgebouw De Hoeksteen o.l.v. ds. L.P. Blom.
Dit seizoen behandelen we het boekje "In Zijn spoor", Bijbelstudies over discipelschap, geschreven door ds. H.J. van der Veen.
Geplande data van samenkomst zijn: 20 dcember 2018 en 17 januari, 21 februari en 21 maart 2019.

U/jij bent van harte uitgenodigd! De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Voor verdere informatie; neem contact op met ds. L.P. Blom, tel. 0342-840942 of email: paulblom88@gmail.com.