Beleidsplan wijk 5 2015-2018


In de vergadering van onze wijkkerkenraad op 30 oktober 2014 is het beleidsplan voor onze wijk vastgesteld voor de jaren 2015 - 2018.
Het beleidsplan 2015-2018 van wijk 5 van de Hervormde Gemeente Barneveld maakt deel uit van een groter geheel, namelijk dat van 5 wijkbeleidsplannen en een centraal beleidsplan (C.B.P.): ”Van U Heere, is het Koninkrijk”.
Het doel van het beleidsplan is dat we scherp voor ogen hebben wat ons de komende jaren te doen staat als het gaat over de taak en roeping van onze gemeente.
Het is te downloaden via deze link: Beleidsplan 2015-2018 van wijk 5 van de Hervormde Gemeente Barneveld.
De Plaatselijk regeling ten behoeve van leven en werken van wijkgemeente -5- van de Hervormde Gemeente te Barneveld vastgesteld door de wijkkerkenraad op 16 maart 2017, is onderdeel van het Beleidsplan 2015-2018 van wijk 5 en hier te downloaden
Reacties kunt u sturen aan de scriba van wijk 5, B. (Bert) van de Wetering, email: scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl.